Innovatieplatform Vattenfall Innovation

Iedere Vattenfall-medewerker die ideeën heeft over nieuwe business-kansen, kan zich melden bij Vattenfall Innovation (VI). Dit platform geeft een podium aan bottom-up innovatie door promotie, support en training.

Ideeënmarktplaats

Een enthousiast agile VI-team organiseert al sinds 2015 jaarlijks een ideeënmarktplaats in Nederland met daaraan gekoppeld een wedstrijd. De winnaar krijgt tijd en geld om zijn of haar idee te realiseren. Ook de andere ideeën worden vaak gerealiseerd omdat ze via het platform bekend worden en een sponsor krijgen. Bijna 200 ideeën werden al ingebracht. Sinds twee jaar is het platform ook in Zweden en Duitsland actief en met ingang van 2019 ook in het Verenigd Koninkrijk. Meer internationale samenwerking zorgt dat de innovators ook internationaal aandacht krijgen voor hun ideeën. 

Energybooster

Hoe het voelt om mee te doen? Paul Poulissen won in 2017 met zijn idee ‘Energybooster’: een mobiele oplossing die groen opladen van smartphones op festivals mogelijk maakt. Hij vertelt: “Het was een geweldig gevoel om te winnen met mijn idee en zo bij te kunnen dragen aan verduurzaming. Ik betrok heel veel mensen binnen en buiten Nuon bij de implementatie, zo kwam ik door het hele land. In juni 2018 was de volledig elektrische ‘Nuon-to-go-Truck’  klaar. In het festivalseizoen van 2018 hebben we met wisselende bezetting op 6 meerdaagse festivals en events gestaan. Een onvergetelijke periode.”

Innovators & ondernemerschap

Vattenfall Innovation daagt uit tot out-of-the-box-denken, over de grenzen van functies, organisatieonderdelen en de eigen organisatie heen. Ideeënbedenkers ontwikkelen zich met hulp van VI tot innovators. En die hebben we hard nodig om Vattenfalls doel te bereiken om binnen één generatie een fossielvrije energievoorziening te realiseren.

Laatste update: 05-03-2019 15:18