Werken bij Solar & Batteries

Onze business unit Solar & Batteries ontwikkelt, beheert en verkoopt systemen voor zonne-energie en batterijopslag. Daarnaast ondersteunen we bedrijven en particulieren bij het realiseren van grote en kleinere zonneprojecten. Solar & Batteries is het internationale kenniscentrum op het gebied van zonne-energie binnen de Vattenfall Groep.

Wat doen we?

We ontwikkelen, bouwen en beheren zonneparken, verkopen systemen voor zonne-energie aan bedrijven, huren daken om zonne-energiesystemen op te plaatsen en bieden leaseproducten aan bedrijven en particulieren om zelf zonne-energie op te wekken. We verzorgen installaties van enkele honderden zonnepanelen tot aan grootschalige projecten van vele tienduizenden zonnepanelen: op daken, op het land en op water.

Binnen de business unit Solar & Batteries werken we continu aan oplossingen om de energievoorziening van de toekomst duurzaam, efficiënt en betaalbaar vorm te geven. Door bijvoorbeeld zonne-energie op te slaan in batterijen, kunnen we slim inspelen op de variabele energieprijs en op het wisselende aanbod van duurzaam opgewekte elektriciteit uit wind of zon.

Wat kun jij doen?

Als professional bij Solar & Batteries heb je een hart voor duurzame energie. Onze medewerkers hebben diverse expertises en achtergronden. Bij ons werken (elektro-) technici voor het ontwerpen van de zonne-installaties en de systemen voor batterijopslag, analytici voor het bepalen van de kosten en opbrengsten van projecten en mensen met een commerciële achtergrond voor het ontwikkelen van projecten met partners. Zonne-energie is sterk in ontwikkeling en groeit snel. Bij Solar & Batteries werk je in een dynamische en ondernemende omgeving die veel kansen biedt!

Laatste update: 26-09-2018 18:39