Werken bij Warmte

Bij Warmte lever je elke dag een bijdrage aan de verduurzaming van de maatschappij. Met steeds nieuwe technieken. Niet op kleine schaal, maar met aansprekende grote projecten, zoals de Noorderwarmteleiding en het aansluiten van nieuwbouwwijken. Ook de warmtebuffer in Diemen – een van de grootste warmtebuffers onder druk ter wereld – is een goed voorbeeld. Je werkt dus aan belangrijke én zichtbare projecten.

Wat is stadswarmte?

Naast energie uit zon en wind leveren we ook warmte die vrijkomt bij industriële processen. Deze zogenoemde restwarmte komt vrij bij het opwekken van energie en afvalverbranding en distribueren we via een ondergronds netwerk naar woningen en gebouwen. Dit wordt stadswarmte of stadsverwarming genoemd.

Energie uit warmte

Het gebruik van deze restwarmte levert jaarlijks een forse CO2-besparing op. Er wordt ongeveer 50 tot 80% minder CO2 uitgestoten in vergelijking met individuele HR-ketels in woningen. Ons werk heeft impact, op mensen en op de samenleving als geheel.

Wat we doen, doen we samen

Bij Warmte geloven we in individuele kwaliteiten. Naast het uitvoeren van je dagelijkse werkzaamheden stimuleren we een ondernemende en creatieve instelling. We beseffen ook dat samenwerken essentieel is, daarom wisselen we constant kennis en ervaring uit. Op de werkvloer, met teamleiders en het management. Open en eerlijk. Want wat we doen, doen we samen.

 

 

Laatste update: 26-09-2018 18:39